Andreas Lehner, Austria

Andreas Lehner, Austria

„Od razu widzę aktualny przebieg okresu nieśności. Dla porównania z ubiegłymi latami można w prosty
sposób nałożyć na siebie krzywe. Można to zrobić także z krzywą danych referencyjnych zakładu hodowlanego!“